Fundatia Ana Aslan


Fundatia "Ana Aslan" este o societate de tip nelucrativ, ce isi propune drept scop promovarea culturii, stiintei si asistentei publice in favoarea populatiei presenescente si varstnice. Ea va sustine, dezvolta si sprijini metoda de profilaxie si tratament "Ana Aslan", activitatea de cercetare, asistenta medicala si sociala, invatamant, metodologie, informare si documentare, aparitii editoriale, propaganda si educatie sanitara, cu specific de gerontologie si geriatrie.

Fundatia isi propune, de asemenea, realizarea unor opere de asistenta publica si de binefacere, acordarea de burse si premii pentru realizari deosebite in domeniu.

Un obiectiv special pe care si-l propune Fundatia va consta in construirea si datorea unui asezamant de stiinta si asistenta medicala modern si perfectionat, inzestrat cu 500 paturi, laboratoare si policlinica, ce vor face parte integrata din Fundatia "Ana Aslan", cu posibilitati de extindere.

Fundatia va avea sediul in Bucuresti, strada Manastirea Caldarusani nr. 9, sector 1, avand personalitate juridica.

Membrii ai Fundatiei "Ana Aslan" pot fi persoane particulare, institutii, asociatii sau oricine adera la principiile si obiectivele Fundatiei. Consiliul de conducere si administratie va putea acorda titlul de membru de onoare acelor membri ai Fundatiei care prin activitatea stiintifica si social-umanitara sau prin sprijin material de mare valoare vor aduce contributii de seama la dezvoltarea Fundatiei.

Fundatia va fi condusa de un Consiliu de conducere si admininstratie, format din: 1 presedinte, 3 vicepresedinti, 1 secretar general si 6 secretari de probleme de specialitate. Din conducerea Fundatiei vor mai putea face parte, cu titlul onorific: 1 presedinte si 3 vicepresedinti. Alegerea membrilor Consiliului de conducere si admininstratie se face de catre mambrii Fundatiei, cu majoritatea de doua treimi.

Mijloacele materiale si financiare ale Fundatiei vor proveni din patrimoniul defunctei Ana Aslan, din cotizatiile membrilor, donatii si subventii din tara si strainatate, precum si din orice alte mijloace legale de transmitere a bunurilor in patrimoniul Fundatiei.

Principalul beneficiar al Fundatiei "Ana Aslan" este Institutul National de Gerontologie si Geriatrie, al carui director general, timp de 36 de ani, a fost Academician Ana Aslan.

Consiliul de conducere si admininstratie isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare trimestriale si ori de cate ori este nevoie, luand decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul membrilor.

Consiliul isi va numi un comitet executiv format din 3 membri, din care fac parte: presedintele, un vicepresedinte si secretarul general, comitet care se va intruni in sedinte operative sau ori de cate ori este nevoie, luand decizii cu majoritate simpla de voturi.

Consiliul de conducere si admininstratie reprezinta Fundatia, in calitate de persoana juridica, in fata organelor admininstrative si de jurisdictie, ca si in orice alte relatii ce privesc interesele Fundatiei "Ana Aslan".

Fundatia isi va desfasura activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, intocmit de catre Consiliul de conducere si admininstratie. Orice completari sau modificari ale Statului vor putea fi facute numai cu aprobarea jumatatii simple din membri Fundatiei.